Kort video från valstugan om Lunds politik

För ett mycket kort axplock ur vårt lokala valmanifest, kolla vad jag (Jan-Erik Malmquist) och David Boholm säger om våra hjärtefrågor i Piratpartiet Lund, kom gärna och fråga oss vid valstugan på Stortorget i Lund. Idag är också Ung Pirats ordförande Gustav Nipe, tredjenamn till  riksdagen, vid valstugan till kl 17:00.