Styrelsen

Piratpartiet Lunds styrelse:

Styrelsen väljs på medlemsmöte. Dess ansvar består bland annat i att:

  • Besluta om firmateckning för föreningen.
  • Organisera verksamhet inom föreningens område.
  • Inför medlemsmöte utforma förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
  • Redovisa verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

För mer information hänvisas till lokalavdelningens stadga.

Vill man nå hela styrelsen på en gång kan man använda e-postadressen lund [at] piratpartiet.se .

Ordförande:

Timmy Larsson – timmy.larsson [at] piratpartiet.se

Kassör:

Jan-Erik Malmquist – jan-erik.malmquist [at] piratpartiet.se

Sekreterare:

Andreas Söderlund – andreas.soderlund [at] piratpartiet.se

Ledamöter:

David Boholm – david.boholm [at] piratpartiet.se
Dan Persson – dan.persson [at] piratpartiet.se
Wilhelm Dahl – wilhelm.dahl [at] piratpartiet.se