Dokument

På denna sida återfinns relevanta dokument för lokalavdelningens arbete

Styrdokument

Stadgar Ladda ned!
Budget för aktuellt verksamhetsår Ladda ned!
Verksamhetsplan för aktuellt verksamhetsår Ladda ned!

Protokoll

Medlemsmöten:

Uppstartsmöte Ladda ned!
Extrainsatt medlemsmöte 2014-04-07 Ladda ned!

Styrelsemöten:

2014-03-17 Ladda ned!
2014-03-29 Ladda ned!
2014-04-13 Ladda ned!
2014-04-27 Ladda ned!
2014-05-11 Ladda ned!
2014-05-20 Ladda ned!
2014-06-11 Ladda ned!
2014-06-18 Ladda ned!

Allmäna handlingar, verksamhetsåret 2014

Ekonomisk berättelse Ladda ned!
Verksamhetsberättelse Ladda ned!
Revisionsberättelse Ladda ned!