Uppstartsmöte 2013-03-08

Idag hade Piratpartiet Lund uppstartmöte. Protokollet finns här för de som föredrar pdf-filer. Det listas också i klartext nedan. Här finns stadgarna som vi antog, de finns också i klartext här. Mötesprotokoll: Mötets Öppnande Mötet öppnades 14:10. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes till sex (6) personer. Mötets behöriga utlysande Mötet fann sig behörigt utlyst. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare. Mötet valde David Boholm till mötesordförande. Mötet valde Timmy Larsson till mötessekreterare. Mötet valde Jan-Erik Malmquist och Dan Persson till justerare. Godkännande av dagordning Mötet… Läs mer