Handlingar till medlemsmötet

Hej! Som utlovat kommer här, om än lite sent, möteshandlingarna för Piratpartiet Lunds medlemsmöte som tar plats söndagen den 20:de mars på Winstrupsgatan 1 i Lund kl 15:00. Den ekonomiska berättelsen, verksamhetsberättelsen och förslag till verksamhetsplan finns att ladda ner här. Med vänliga hälsningar, Timmy Larsson Ordförande för Piratpartiet Lund

Kallelse till medlemsmöte för Piratpartiet Lund

Hej alla Lundapirater! Den 20/3 kommer Piratpartiet Lund hålla medlemsmöte på Winstrupsgatan 1 i Lund. Tiden är 15:00 och dagordningen är som följer:   Mötets öppnande Fastställande av röstlängd Mötets behörighet Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare Godkännande av dagordningen Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år. Revisionsberättelse för det föregående året Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen Inkomna motioner Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen Val av årets styrelse: (a) Val av ordförande (b)… Läs mer