Per capsulam-beslut om bankkonto

Härmed kallas styrelsen till ett så kallat per capsulam-beslut, som beskrivs som nedan i styrelsens arbetsordning:

”Vid brådskande ärenden kan per capsulam-beslut begäras av sammankallanden. När ett per capsulam-beslut önskas, tas detta över mail. SMS går ut till alla styrelseledamöter om att ett per capsulam-beslut är postat. Om en absolut majoritet av samtliga ledmöter svarat ja efter 24 timmar och ingen svarat nej, har beslutet gått igenom. Om alla ledamöter svarat ja före 24 timmar, har beslutet gått igenom. Om en ledamot däremot säger nej, faller beslutet. Per capsulam-beslut dokumenteras på styrelsens externa kommunikationskanal.”

Detta PC-beslut handlar om nedläggning av Piratpartiet Lunds bankkonto och delegation av avdelningens bankärenden till Piratpartiet Skåne.

Jag yrkar härmed att:
Ta ut tillgängliga medel från avdelningens bankkonto.
Säga upp det bankavtal avdelningen har med Sparbanken Skåne.
Donera alla tillgängliga medel till Piratpartiet Skåne med förbehållningen att Piratpartiet Lund anser sig berättigat att ansöka om bidrag från Piratpartiet Skåne till samma värde som tillgångarna.

  • Timmy Larsson har inte röstat än.
  • David Boholm har inte röstat än.
  • Dan Persson har inte röstat än.
  • Jan-Erik Malmquist har inte röstat än.

Omröstningen avslutas den 24 mars klockan 19:54, ett dygn efter att SMS skickades ut till hela styrelsen.

Mvh,
Timmy Larsson,
Ordförande i Piratpartiet Lund

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>