Tidigare föredrag och kommande fika

Vi återtar nu (på söndag 30/8, sedan 13/9) piratfika varannan vecka med tema och mat från kl. 15:00 på Winstrupsgatan 1. Denna vecka går vi kort igenom stadgeförslagen till en mer medlemsstyrd organisation, samt serverar pannkakor. (Vi har rent mjöl i påsen!) Många undrar säkert vad vi gick igenom innan sommaruppehållet och här kommer nu en sammanfattning.

Den 28/6 träffades ett tiotal pirater och lyssnade på en praktisk handledning hur man skapar Bitcoin, där vi också hade tillgång till ett par ASIC-riggar (av typen Antminer, se bild). Nätverkets säkerhet bygger på att nya transaktioner bekräftas av många aktörers beräkningar och läggs till i vad man kallar en Blockchain. Anyminer Bitcoin hardwareDet är sedan länge bara rimligt att köra på specialbyggd elektronik. Laborationen fokuserade på det praktiska, inställningar som krävs för förtjänst över elkostnaden. Att den relativt nya försäljningsmodellen attraherar förvånansvärt många bedragare. Vem som förlorade mest när MtGox gick ner… Teorin och matematiken bakom kan vi förhoppningsvis gå igenom vid ett senare tillfälle. Tyvärr har mycket fokus legat på växlingskursen. Minst lika viktiga följder är att kunna överföra värde överallt på några minuter utan någon central koordinering. Blockchain-tekniken ger också en bas för s.k. smarta kontrakt och andra alternativ till statens och bankernas tjänster.

Spårvagnsplaner

Den 12/6 var ämnet spårvagnar, där vi hade kopior av Lunds budgetdokument och också gick igenom planeringen av de tre etapperna. I kommunfullmäktige har detaljplanen visserligen gått igenom, men kommunen har räknat med att få stora pengar utifrån. Man framhåller att det är av riksintresse att Lund har en lokal spårväg och vill få pengar från staten. Dessutom vill man få regionen att bekosta vagnarna, vilket inte beviljats. Finansieringen lokalt har skjutits upp ett år i taget av den minoritet i Kommunfullmäktige som tagit ställning mot projektet.

För att sammanfatta anteckningarna t.h., spårvagnsidén finns sedan åtminstone 1909. Malmö hade spårvagnar till 1973. Kostnaden för Etapp 1 (Brunnshög) är över 1 miljard, Etapp 2 och 3 blir ca 1,1 miljard till. Staten har hittills lovat 0 kr. Till detta kommer ganska betydande förändringar runt Clemenstorget (inkluderande nedhuggna träd, ny tingsrätt och underjordiskt cykelgarage). Beslutet har överklagats till Miljö- och markdomstolen i Växjö, och kan sedan tas upp i ytterligare en instans i Stockholm.

Hoppas vi ses på söndag!

Jan-Erik Malmquist, ordförande PP Skåne.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>