Handlingar till medlemsmötet

Hej!

Som utlovat kommer här möteshandlingarna för Piratpartiet Lunds medlemsmöte som tar plats lördagen den 31 januari på Winstrupsgatan 1 i Lund kl 16:00.

Den ekonomiska berättelsen, verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen samt två inkommna propositioner finns att ladda ner (proposition om verksamhetsplan och proposition om budget).

Med vänliga hälsningar,
Timmy Larsson
Ordförande för Piratpartiet Lund

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>