Handlingar till medlemsmötet

Hej! Som utlovat kommer här möteshandlingarna för Piratpartiet Lunds medlemsmöte som tar plats lördagen den 31 januari på Winstrupsgatan 1 i Lund kl 16:00. Den ekonomiska berättelsen, verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen samt två inkommna propositioner finns att ladda ner (proposition om verksamhetsplan och proposition om budget). Med vänliga hälsningar, Timmy Larsson Ordförande för Piratpartiet Lund

Kallelse till Medlemsmöte för Piratpartiet Lund!

Hej alla Lundapirater! Den 31/1 kommer Piratpartiet Lund hålla medlemsmöte på Winstrupsgatan 1 i Lund. Tiden är 16:00 och dagordningen är som följer: Mötets öppnande Fastställande av röstlängd Mötets behörighet Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare Godkännande av dagordningen Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år. Revisionsberättelse för det föregående året Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen Inkomna motioner Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen Val av årets styrelse: (a) Val av ordförande (b) Val… Läs mer