Per capsulam-beslut om kampanjmaterial

Härmed kallas styrelsen till ett så kallat per capsulam-beslut, som beskrivs som nedan i styrelsens arbetsordning:

”Vid brådskande ärenden kan per capsulam-beslut begäras av sammankallanden. När ett per capsulam-beslut önskas, tas detta över mail. SMS går ut till alla styrelseledamöter om att ett per capsulam-beslut är postat. Om en absolut majoritet av samtliga ledmöter svarat ja efter 24 timmar och ingen svarat nej, har beslutet gått igenom. Om alla ledamöter svarat ja före 24 timmar, har beslutet gått igenom. Om en ledamot däremot säger nej, faller beslutet. Per capsulam-beslut dokumenteras på styrelsens externa kommunikationskanal.”

Detta PC-beslut handlar om beställning av kampanjmaterial enligt senaste styrelsemötet. Antalet affischer och foldrar har minskat då vi inte har kunnat säkra finansiering av allt material.

Jag yrkar härmed att:
Piratpartiet Lund ska beställa 1000 B1-affischer med fyra olika tryck (4*250st),
2000 A2-affischer med fyra olika tryck (4*500st),
4000 A3-affischer med fyra olika tryck (4*1000st),
40000 A65-flygblad med två olika tryck (2*20000st),
20000 A5-flygblad med ett tryck (20000st),
5000 8-sidiga A5-foldrar med en sorts tryck (5000st).

  • Timmy Larsson biföll yrkandet.
  • David Boholm biföll yrkandet.
  • Dan Persson har inte röstat än.
  • Wilhelm Dahl biföll yrkandet.
  • Jan-Erik Malmquist biföll yrkandet.
  • Andreas Söderlund biföll yrkandet.

Omröstningen avslutas den 24 mars klockan 19:54, ett dygn efter att SMS skickades ut till hela styrelsen.

Mvh,
Timmy Larsson,
Ordförande i Piratpartiet Lund

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>