Kallelse till extra medlemsmöte 2014-04-07

Kallelse

Den 7/4 2014 kl 18:15 ska Piratpartiet Lund, enligt beslut från styrelsemötet 2014-03-17, hålla ett extra medlemsmöte (reglerat av stadgans § 4), vilket jag härmed kallar till. Mötet kommer att hållas på Winstrupsgatan 1 i Lund. Anledningen till detta är att vi vill utvidga styrelsen samt anta ett lokalpolitiskt valmanifest. Motioner ska skickas till styrelsen på lund [at] piratpartiet.se senast en vecka innan mötets start (alltså 2014-03-31 kl 18:15).

Mötets dagordning:

  1. Mötets öppnande
  2. Fastställande av röstlängd
  3. Mötets behörighet
  4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
  5. Godkännande av dagordningen
  6. Val av årets styrelse
  7. Inkomna motioner
  8. Övriga frågor
  9. Mötets avslutande

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>