Styrelsemöte 2014-03-29

Mötesprotokoll för styrelsemöte 2014-03-29 Piratpartiet Lund har haft styrelsemöte igen. Protokollet finns återgivet i text nedan och som .pdf-fil. Mötets Öppnande Timmy Larsson föklarade mötet öppnat kl 18:47 Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes till: Timmy Larsson Jan-Erik Malmquist Dan Persson David Boholm (elektronisk närvaro) Mötets behörighet Mötet ansåg sig vara behörigt då kallelsen skickats ut minst två dagar i förväg och 2/3 av styrelsen var närvarande. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare Mötet fastställde mötesfunkionärerna till: Ordförande: Dan Persson Sekreterare: Timmy Larsson Justerare:… Läs mer

Kallelse till extra medlemsmöte 2014-04-07

Kallelse Den 7/4 2014 kl 18:15 ska Piratpartiet Lund, enligt beslut från styrelsemötet 2014-03-17, hålla ett extra medlemsmöte (reglerat av stadgans § 4), vilket jag härmed kallar till. Mötet kommer att hållas på Winstrupsgatan 1 i Lund. Anledningen till detta är att vi vill utvidga styrelsen samt anta ett lokalpolitiskt valmanifest. Motioner ska skickas till styrelsen på lund [at] piratpartiet.se senast en vecka innan mötets start (alltså 2014-03-31 kl 18:15). Mötets dagordning: Mötets öppnande Fastställande av röstlängd Mötets behörighet Val av mötets ordförande, sekreterare och… Läs mer

Styrelsemöte 2014-03-17

Mötesprotokoll för styrelsemöte 2014-03-17: Piratpartiet Lund höll sitt första styrelsemöte idag. Mötesprotokollet finns både återgivet i text nedan och att ladda ned som pdf-fil. Mötets Öppnande Timmy Larsson förklarade mötet öppnat kl 17:16. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes till: Timmy Larsson Andreas Söderlund David Boholm Jan-Erik Malmquist Dan Persson Fastställande av dagordning Mötet fastställde dagordningen så som den låg och beslutade att öppna för övriga frågor under punkt 10 Övriga frågor. Mötets beslutsmässighet Då kallelsen skickats ut en (1) vecka i förväg ansåg sig mötet… Läs mer

Listvalsmöte!

Listvalsmöte Den 22/3 kl 13:00 kommer Piratpartiet Lund arrangera ett listvalsmöte, för att fastställa listan till kommunfullmäktigevalet i Lund. Mötet kommer som sig bör att hållas på Winstrupsgatan 1 i Lund. Vet man inte var det är kan man titta på följande karta: openstreetmap.org Nomineringar: Det är öppet för nomineringar till och med att listan är spikad, men vi vill uppmana de som tänker kandidera att skriva en liten kandidaturtext, samt att skicka den snarast till ordförande Timmy Larsson på timmy.larsson [at] piratpartiet.se. Ordförande kommer… Läs mer

Uppstartsmöte 2013-03-08

Idag hade Piratpartiet Lund uppstartmöte. Protokollet finns här för de som föredrar pdf-filer. Det listas också i klartext nedan. Här finns stadgarna som vi antog, de finns också i klartext här. Mötesprotokoll: Mötets Öppnande Mötet öppnades 14:10. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes till sex (6) personer. Mötets behöriga utlysande Mötet fann sig behörigt utlyst. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare. Mötet valde David Boholm till mötesordförande. Mötet valde Timmy Larsson till mötessekreterare. Mötet valde Jan-Erik Malmquist och Dan Persson till justerare. Godkännande av dagordning Mötet… Läs mer