Kallelse till medlemsmöte 2017 (och julfest)

Den 17/12 kl 13:30 samlas vi På Winstrupsgatan 1, först för Piratpartiet Lunds Medlemsmöte. Sedan kommer vi att fira terminsavslutning där mat är beräknad till ca 15:00. Dagordningen för medlemsmötet är i enlighet med stadgarna §7.3 http://lund.piratpartiet.se/stadgar. Motioner ska skickas till styrelsen: lund@piratpartiet.se senast en vecka före mötet, dvs. senast söndagen 10/12 24:00. Dessa motioner, samt propositioner från styrelsen för verksamhetsplan kommer att publiceras på lund.piratpartiet.se och mailas ut fem dagar innan mötet, 12/12. För Piratpartiet Lunds styrelse, Jan-Erik Malmquist, Kassör

Handlingar till medlemsmötet

Hej! Som utlovat kommer här, om än lite sent, möteshandlingarna för Piratpartiet Lunds medlemsmöte som tar plats söndagen den 20:de mars på Winstrupsgatan 1 i Lund kl 15:00. Den ekonomiska berättelsen, verksamhetsberättelsen och förslag till verksamhetsplan finns att ladda ner här. Med vänliga hälsningar, Timmy Larsson Ordförande för Piratpartiet Lund

Kallelse till medlemsmöte för Piratpartiet Lund

Hej alla Lundapirater! Den 20/3 kommer Piratpartiet Lund hålla medlemsmöte på Winstrupsgatan 1 i Lund. Tiden är 15:00 och dagordningen är som följer:   Mötets öppnande Fastställande av röstlängd Mötets behörighet Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare Godkännande av dagordningen Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år. Revisionsberättelse för det föregående året Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen Inkomna motioner Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen Val av årets styrelse: (a) Val av ordförande (b)… Läs mer

Per capsulam-beslut om bankkonto

Härmed kallas styrelsen till ett så kallat per capsulam-beslut, som beskrivs som nedan i styrelsens arbetsordning: ”Vid brådskande ärenden kan per capsulam-beslut begäras av sammankallanden. När ett per capsulam-beslut önskas, tas detta över mail. SMS går ut till alla styrelseledamöter om att ett per capsulam-beslut är postat. Om en absolut majoritet av samtliga ledmöter svarat ja efter 24 timmar och ingen svarat nej, har beslutet gått igenom. Om alla ledamöter svarat ja före 24 timmar, har beslutet gått igenom. Om en ledamot däremot säger nej,… Läs mer

Tidigare föredrag och kommande fika

Vi återtar nu (på söndag 30/8, sedan 13/9) piratfika varannan vecka med tema och mat från kl. 15:00 på Winstrupsgatan 1. Denna vecka går vi kort igenom stadgeförslagen till en mer medlemsstyrd organisation, samt serverar pannkakor. (Vi har rent mjöl i påsen!) Många undrar säkert vad vi gick igenom innan sommaruppehållet och här kommer nu en sammanfattning. Den 28/6 träffades ett tiotal pirater och lyssnade på en praktisk handledning hur man skapar Bitcoin, där vi också hade tillgång till ett par ASIC-riggar (av typen Antminer, se bild). Nätverkets säkerhet bygger på att… Läs mer

Piratfikorna i Lund uppdateras!

Ärade pirat! En av piratrörelsens äldsta traditioner äger rum i Lund varje Söndag. Som några av er kanske kan gissa pratar jag om de eminenta söndagsfikorna på Winstrupsgatan 1 i Lund (kl 15:00). De senaste veckorna har de dock varit ganska dåligt besökta och vi har därför beslutat att piffa upp konceptet lite. Varannan vecka (preliminärt udda veckor) kommer vi att anordna föredrag, sälja enklare mat till självkostnadspris och bjuda på gratis fika. Då vi ännu inte lyckats ordna föredragshållare till imorgon är det fortfarande… Läs mer

Handlingar till medlemsmötet

Hej! Som utlovat kommer här möteshandlingarna för Piratpartiet Lunds medlemsmöte som tar plats lördagen den 31 januari på Winstrupsgatan 1 i Lund kl 16:00. Den ekonomiska berättelsen, verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen samt två inkommna propositioner finns att ladda ner (proposition om verksamhetsplan och proposition om budget). Med vänliga hälsningar, Timmy Larsson Ordförande för Piratpartiet Lund

Kallelse till Medlemsmöte för Piratpartiet Lund!

Hej alla Lundapirater! Den 31/1 kommer Piratpartiet Lund hålla medlemsmöte på Winstrupsgatan 1 i Lund. Tiden är 16:00 och dagordningen är som följer: Mötets öppnande Fastställande av röstlängd Mötets behörighet Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare Godkännande av dagordningen Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år. Revisionsberättelse för det föregående året Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen Inkomna motioner Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen Val av årets styrelse: (a) Val av ordförande (b) Val… Läs mer

Kort video från valstugan om Lunds politik

För ett mycket kort axplock ur vårt lokala valmanifest, kolla vad jag (Jan-Erik Malmquist) och David Boholm säger om våra hjärtefrågor i Piratpartiet Lund, kom gärna och fråga oss vid valstugan på Stortorget i Lund. Idag är också Ung Pirats ordförande Gustav Nipe, tredjenamn till  riksdagen, vid valstugan till kl 17:00.

Valvaka!

Så var det dags att anordna valvaka i Lund, för andra gången i år. Söndagen den 14/9 (alltså valdagen, för den som undrar) kommer Piratpartiet Lund att bjuda till valvaka på Stamstället, Sölvegatan 19 klockan 19:00-01:00. Man tar sig med fördel dit via tåg till Lund C och sedan buss nummer 1 till fysiologen. Inträdet ligger på 100 kr per person (självkostnadspris). Vi vill hemskt gärna att ni föranmäler er så att vi vet hur många som kommer. Denna skickas till lund (at) piratpartiet.se. Vid… Läs mer